Polski English

Search & Selection


Projekty typu search & selection realizujemy na średnie i wyższe stanowiska z obszaru finansów, bankowości i konsultingu. Nasi konsultanci to osoby, które posiadają wieloletnie doświadczenie w branży finansowej jak również w prowadzeniu projektów rekrutacyjnych typu search & selection. Dzięki połączeniu tych dwóch kompetencji nasi klienci mają pewność dotarcia do kandydatów spełniających zarówno merytoryczne jak i osobowościowe kryteria.

Realizując projekty typu search & selection korzystamy z następujących źródeł pozyskania kandydatów:

 

  • własne bazy kandydatów
  • bazy kandydatów specjalistycznych i ogólnych portali pracy
  • ogłoszenia w specjalistycznych i ogólnych portalach pracy
  • direct search
  • zewnętrzne rekomendacje

 

W trakcie procesu selekcji kandydatów weryfikujemy ich wiedzę merytoryczną, sprawdzamy motywację oraz dopasowanie kandydata do kultury organizacyjnej klienta.

Zasady realizacji projektu search & selection

Poufność – wszystkie czynności w ramach projektu search & selection podejmowane są z zachowaniem poufności. Ujawniane są tylko te informacje, na które wyraził zgodę klient/kandydat.

 

Obiektywność – najważniejszym kryterium selekcji kandydatów jest dopasowanie jego kwalifikacji, cech osobowościowych i motywacji do profilu określonego przez klienta.

 

Merytoryka – dzięki doświadczeniu naszych konsultantów w branży finansowej, potrafimy zweryfikować wiedzę merytoryczną kandydatów, a oni posiadają komfort partnerskiej rozmowy.

 

Gwarancja – zakończone z sukcesem projekty typu search & selection są objęte gwarancją jakości przez okres nawet do 6 miesięcy. Gwarancja oznacza, że w uzgodnionych przypadkach rezygnacji klienta lub kandydata ze współpracy zobowiązujemy się do nieodpłatnego przedstawienia nowych kandydatów, na stanowisko, które było przedmiotem projektu.

 

KONTAKT

Grzegorz Koterwa Managing Partner

+48 728 527 523 mail profile